نظر شما در مورد فضای کسب و کار ایران در سال ۹۸ چیست؟

شرایط مسابقه

سوالی در مورد فضای کسب و کار ایران در سال ۹۸ پرسیده شده است که تمامی شرکت کنندگان در اولین مرحله بایدنظر خود را در زیر آن مطلب ثبت نمایند

همین الان ارسال کنید

باید ما را در فضای مجازی دنبال کنید که بتوانید امتیاز بعدی شرکت در مسابقه را بدست بیاورید

تلگرام / اینستاگرام

معرفی

ما را به دوستان خود معرفی کنید و اگر کسانی که از طرف شما درمسابقه شرکت کنند و به عنوان معرف شما را معرفی کنند شما امتیاز خوبی بدست خواهید آورد

حتما در بخش نظرات شما را معرفی کنند

نحوه امتیاز گیری و برنده شدن

همه ی کسانی که در بخش نظرات پاسخی ارسال میکنند در قرعه کشی شرکت خواهند کرد